Alternativ Øst A og C

Alternativene i øst er like med unntak av linja over Børstad. Over Åkersvika går jernbanen på vestsiden av dagens fylling og legger seg inn mot Vikingskipet. Stangevegen heves over jernbanen. Reisetorget vil bli liggende litt sør for Vikingskipet. Her kan man gå under sporene og deretter opp på plattformene. Ved Vangsvegen knyttes Rørosbanen og Dovrebanen sammen med en tilsving. Herfra går alternativ Øst A i åpen linje over Børstad og Tommelstad. Før Furnesvegen går banen inn i kulvert, på andre siden av vegen går jernbanen inn i fjelltunnel. Alternativ Øst C går inn i kulvert ved første veg mot Børstad. Ved Børstadalleen går linja inn i fjelltunnel.

Du kan se:

- linjeføringa for alternativ Øst C her:

- Linjeføringa for alternativ Øst A her:

- Hamar sentrum med alternativ Øst:

 

Har du innspill til planforslaget?

Høringsinnspill kan sendes til:

-postmottak@hamar.kommune.no

-Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Innspillet må merkes med Høringsuttalelse dobbeltsporet .

Frist for å sende inn høringsinnspill er 14. februar 2020.