Alternativ Øst   C

Over Åkersvika går alternativ Øst C på utsiden av dagens fylling og inn mot ny stasjon ved Vikingskipet. Stangevegen heves over jernbanen og reisetorget vil bli liggende litt sør for Vikingskipet. Her kan man gå under sporene og deretter opp på plattformene. Ved Vangsvegen knyttes Rørosbanen og Dovrebanen sammen med en tilsving. Alternativ Øst C går inn i kulvert under gårdsvegen i forlengelsen av Oluf Meldvolds gate.. Ved Børstad alleen går banen inn i fjelltunnel frem til Jessnes.

Du kan se:

- linjeføringa for alternativ Øst C her:

- Hamar sentrum med alternativ Øst: