Alternativ Vest

Alternativ vest går over Åkersvika på vestsiden av dagens fylling. Her knyttes Rørosbanen og Dovrebanen sammen med direkte forbindelse (tilsving) for godstog i retning Elverum. Stangevegen heves over tilsvingen og Rørosbanen. Sporområdet snevres inn fra i dag, spor som ikke er nødvendige fjernes. Plattformene blir liggende ved dagens stasjon, og stasjonsbygningen gjenbrukes. Etter plattformene synker banen, og ved Vangsvegen forsvinner den under bakken i en kulvert. Dette er kulvertens høyeste punkt. Ved Håkonsgate er taket på kulverten omtrent på høyde med Strandgata. Innerst i Hamarbukta mot Koigen er det mulig å få inn vann i sommerhalvåret. Dagens jernbane blir fjernet og ved Koigen blir området en utvidelse av friområdet. Rett før bryggerirundkjøringa går jernbanen inn i fjelltunnel. En kulvert medfører en åpen byggegrop i anleggsfasen, som deretter lukkes og nytt terreng etableres over. Videre nordover vil jernbanen gå i fjelltunnel.

Du kan se:

- Linjeføringa for alternativ Vest her:

- Utvikling av høyder på kulverten her:

- Anleggsfase på Koigen her: