Generell informasjon

I forbindelse med InterCity-prosjektet skal Bane NOR planlegge for en ny dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar med tilhørende ny stasjon. Det står mellom alternativ Vest og alternativ Øst C. Kommunestyret skal vedta om de ønsker øst eller vest i møte 24. juni 2020. Kommunedelplanen for hensetting (togparkering) ble vedtatt av kommunestyret 27. mai 2020.

Høring og offentlig ettersyn

Dobbeltsporet:

Planforslaget lå ute på høring fra 21. desember 2019 til 14 februar 2020. Det kom inn 181 høringsuttalelser i saken, 22 av disse fra offentlige myndigheter, 26 fra lag, foreninger, organisasjoner og politiske partier og 133 fra private, grunneiere og næringsliv. Alle høringsuttalelser er oppsummert og kommentert i et eget merknadsdokument. I tillegg er alle høringsinnspill tilgjengelige i sin helhet. Dokumentene finner du under «Dokumenter».

Hensetting (Togparkering):

Planforslaget lå ute på høring fra 21. desember 2019 til 6. mars 2020. Det kom inn 75 høringsuttalelser i saken, 7 av disse fra offentlige myndigheter, 10 fra lag, foreninger, organisasjoner og politiske partier og 58 fra private, grunneiere og næringsliv. Alle høringsuttalelser er oppsummert og kommentert i et eget merknadsdokument. I tillegg er alle høringsinnspill tilgjengelige i sin helhet. Dokumentene finner du under «Dokumenter».

 

Hamar kommunes infoside om dobbeltsporet gjennom Hamar: Klikk her

Mer informasjon finner du på prosjektet sin nyhetsside: InterCity

Informasjonsfilm om InterCity: Klikk her

Mini-dokumentar om jernbanesaken på Hamar: Klikk her

Film om anleggsfasen: Klikk her

Hensetting(togparkering) på Hjellum/Skattumshagan: Klikk her

 

Presentasjoner:

Opptak fra folkemøte i Hamar 14.januar: Klikk her

Presentasjonen fra møtet: Klikk her

Presentasjonen fra Bylab 21. januar: Klikk her

Bane NORs presentasjon om togparkering på Hjellum 22. januar: Klikk her

Presentasjonen fra ungdomsbylab 28. januar: Klikk her

Presentasjon fra bylab 4.februar om byutvikling og mobilitet: Klikk her

 

 

Klikk på BaneNOR for å få opp generell informasjon om prosjektet.

Klikk på BaneNOR for å få opp informasjon, bilder og filmer om en spesifikk lokasjon i Hamar

Klikk på BaneNOR for å se fotomontasjer eller 360°-bilder om en spesifikk lokasjon i Hamar