Generell informasjon

I forbindelse med InterCity-prosjektet skal Bane NOR planlegge for en ny dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar inkludert ny stasjon. Det står mellom Alternativ Vest, Øst A og Øst C. Kommunestyret skal vedta om de ønsker øst eller vest i mai 2020.

 

Hamar kommunes infoside om dobbeltsporet gjennom Hamar: Klikk her

Mer informasjon finner du på prosjektet sin nyhetsside: InterCity

Informasjonsfilm om InterCity: Klikk her

Mini-dokumentar om jernbanesaken på Hamar: Klikk her

Film om anleggsfasen: Klikk her

Hensetting(togparkering) på Hjellum/Skattumshagan: Klikk her

 

Presentasjoner:

Opptak fra folkemøte i Hamar 14.januar: Klikk her

Presentasjonen fra møtet: Klikk her

Presentasjonen fra Bylab 21. januar: Klikk her

Bane NORs presentasjon om togparkering på Hjellum 22. januar: Klikk her

Presentasjonen fra ungdomsbylab 28. januar: Klikk her

Presentasjon fra bylab 4.februar om byutvikling og mobilitet: Klikk her

 

Har du innspill til planforslagene?

Høringsinnspill til de to planforslagene kan sendes til:

- postmottak@hamar.kommune.no

- Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Innspillet må merkes med Høringsuttalelse dobbeltsporet eller Høringsuttalelse hensetting (togparkering).

Frist for å sende inn høringsinnspill til dobbeltsporet er 14. februar 2020.

Frist for å sende inn høringsinnspill til hensetting(togparkering) er 6.mars 2020.

 

Klikk på BaneNOR for å få opp generell informasjon om prosjektet.

Klikk på BaneNOR for å få opp informasjon, bilder og filmer om en spesifikk lokasjon i Hamar

Klikk på BaneNOR for å se fotomontasjer eller 360°-bilder om en spesifikk lokasjon i Hamar